Generalforsamling

OBS - GENERALFORSAMLINGEN DER SKULLE AFHOLDES MARTS 2020 ER UDSAT PGA. CORANAVIRUS. 

Inden udgangen af marts måned afholdes den årlige generalforsamling.

I 2020 er der generalforsamling den 18. marts hos SAGRO i Holstebro

Indbydelse til generalforsamling i Holstebro-Struer Landboforening

Forslag til vedtægtændringer i Holstebro-Struer Landboforening