Kontingent 2024

Kontingent til Holstebro Struer Landboforening (HSL) opkræves en gang årligt i februar måned. Når du er aktiv medlem i HSL, er du automatisk medlem af Landbrug & Fødevarer. I nedenstående skema ses hvorledes kontingentet er sammensat. Informationerne vi bruger for at beregne kontingentet for bedriftsmedlemmer henter vi fra gødningsregnskabet. Hvis du mener dit kontingent bliver beregnet forkert, er du meget velkommen til at kontakte vores sekretariat.

Hvad får man for sit kontingent?
Se under Medlemsfordele 
 Husk, at jo mere aktiv du er som medlem, des bedre kan du være med til at gøre vores forening – i fællesskab gør vi hinanden bedre.

Har du spørgsmål eller emner, du mener vi skal tage op i foreningen, er du altid velkommen til at kontakte bestyrelsen eller sekretariatet – du kan gøre det pr. telefon eller send en mail.

 

 

Sammen med Landbrug & Fødevarer tilbyder Holstebro Struer Landboforening 5 kategorier af medlemskaber på primærsiden, herunder tre aktive medlemskaber og to interessemedlemskaber.Dertil tilbyder Holstebro Struer Landboforening et passivt medlemskab. Du kan læse mere om medlemskaberne herunder.

 

Aktive medlemskaber:

Bedriftsmedlemskab
Alle medlemmer med en landbrugsmæssig produktion (animalsk eller arealbaseret), og som kan identificeres ved et CVR-nummer, kategoriseres som bedriftsmedlemmer. Bedriftens produktion identificeres via bedriftens samlede CVR-numre, som danner grundlag for kontingentberegningen til Landbrug & Fødevarer.

Medlemskab af flere lokale foreninger
En bedrift kan godt være medlem af flere lokalforeninger. Medlemskabet af forening nr. 2 opkrævesi medlemskategorien ”Aktivt medlem i øvrigt”.

Aktivt medlem i øvrigt
Kategorien omfatter medejere, driftsledere og ansatte med ledelsesansvar på bedriften samt alle, der ejer jord og som har bortforpagtet den ejede jord.

Når bedriften har flere ejere i form af I/S, A/S mv., registreres 1. ejer som følge af bedriftsmedlemskabet og efterfølgende ejere kan herefter tegne et ”Aktivt medlem i øvrigt”-medlemskab.

Ægtefælle/samlever
Ægtefæller eller samlevere til medlemmerne i de øvrige kategorier med aktive medlemskaber, kan tegne et ægtefælle/samlever-medlemskab. Et ægtefælle/samlever-medlemskab er et aktivt medlemskab. Medlemskabet giver adgang til forsikrings- og pensionstilbud.

 

Interessemedlemmer:

Medarbejdermedlemskab
Medarbejdere, der ikke betegnes som driftsledere eller som har en anden ledende rolle på landbrugsejendommen, kan optages som medlemmer i denne kategori.

Som medarbejdermedlem opnås adgang til en lang række kontante medlemsfordele, herunder adgang til Landbrugsinfo, en del af forsikringstilbuddene og et digitalt abonnement på LandbrugsAvisen.

Interessemedlemskab
Et interessemedlemskab forudsætter kun en interesse for landbruget, og derfor kan alle personer, foreninger og organisationer med interesse for landbruget optages som interessemedlemmer.

Erhvervsdrivende og virksomheder, der ønsker at støtte det erhvervspolitiske arbejde i den lokale forening samt Landbrug & Fødevarer, kan ligeledes indmeldes i denne kategori.