Kom ind i klimakampen

Udgivet d. 11-06-2019

Kristian Gade, formand for Holstebro Struer Landboforening, opfordrer landmænd til at tage klimavisionen som en interessant, ny faglig udfordring.

Tekst: Kristian Gade, formand for Holstebro Struer Landboforening 

Vi landmænd er positive over for at dreje vores bedrifter mere i retning af en klimavenlig produktion, men hvordan prioriterer vi indsatsen?

I forsommerens valgkampe er klima kommet på dagsordenen, og jeg synes, at Arla, Danish Crown og Landbrug & Fødevarer klogt og med rettidig omhu har spillet fødevaresektoren på banen. Et klimaneutralt fødevareerhverv i 2050 er et signal om, at vi vil, og vi kan!

Udfordringen er sandelig også reel, når middeltemperaturen er steget ca. 2 grader de sidste 50 år, og heraf stammer ca. 25 % af belastningen fra land- og skovbrug. Ganske vist er udledningen fra Danmark kun omkring 1 promille set i internationalt perspektiv. Men det er visionært, at vi i erhvervet har valgt selv at sætte dagsordenen omkring klima, frem for at det er Christiansborgs politikere, der "kloger" sig på klimamæssige ønsker/krav til os.

Det forudsiges, at der på verdensplan vil være en fordobling af efterspørgsel på både okse- og fjerkrækød i 2050, og så skal det selvfølgelig produceres dér, hvor klimabelastningen er mindst, - og det er vi jo garant for som danske landmænd.

Derfor vil vi øge vores produktion og samtidig vise verden, at der findes en økonomisk bæredygtig vej til en klimaneutral fødevareproduktion. 

Vi skal have gjort flere danskere stolte af dansk landbrug - det vi producerer, og ikke mindst måden, vi gør det på!

Det kræver god symbiose mellem landmænd, udviklere af teknik og forskere, og når vi ser tilbage på, hvilken udvikling der er sket de sidste 30 år, hvor vi i landbruget har reduceret klimabelastningen med 20 %, er jeg sikker på, at visionen er inden for rækkevidde.

Vi skal have gjort flere danskere stolte af dansk landbrug - det vi producerer, og ikke mindst måden, vi gør det på!

Jeg oplever som sagt både vilje og gå-på-mod til at gøre en indsats hjemme på vores egne landbrug, så vi kan yde vores bidrag til, at klimavisionen lykkes. For det skal den - det bliver en betingelse for at få lov at producere fremadrettet.

Der er meget, vi skal have lært! Men hvorfor ikke tage det som en ny, interessant faglig udfordring? I virkeligheden er vi jo allerede på vej i mark og stald – tænk på udviklingen inden for fodereffektivitet, efterafgrøder, gylleforsuring og avlsfremgang – blot for at nævne lidt.
 

Nogle siger, at mere græs i sædskiftet er det nye guld, og at køer, grise og høns i fremtiden skal leve af proteinfoder udvundet af dansk biomasse. Det vrimler med ideer og nytænkning!

Når dine næste klimatiltag skal prioriteres, er der god hjælp at hente i vores rådgivninger, hvor klimahandlingsplaner og vist snart også en ”pixiguide” med inspiration til mere klimavenlig produktion er undervejs.