Nyhedsbrev april 2023

Udtagning af lavbundsjorde skal speedes op


Jeg håber I har haft en rigtig god påske!
Som vanligt falder højtiden sammen med opstart af markarbejdet. Og på så gode forårsdage med fuld aktivitet på bedrifterne kan det synes paradoksalt, at vi skal udtage landbrugsarealer.
Men udtagning af tørveholdige lavbundsjorde er et af de kollektive virkemidler i landbrugsaftalen med størst effekt på reduktion af CO2.

Samtidig har vi en fælles opgave med at sikre så lille en CO2-afgift som muligt. Og det kræver at vi sandsynliggør over for politikerne, at vi både kan og vil gøre vores absolut bedste for, at vi sammen når målene for 2030.

Landbrug & Fødevarer har jo reelt været på banen længe. Allerede i 2019 havde Martin Merrild de lange briller på, og analyserede hvordan vi kunne komme i gang med CO2-dagsordenen på klogeste vis. Han gik sammen med Maria Reumert Gerding fra Dansk Naturfredningsforening om et oplæg om udtagning af 100.000 ha lavbundsjord. Det blev en del af Landbrugsaftalen, og der blev afsat 4,4 mia. til kompensation af de berørte lodsejere.

I Holstebro Struer Landboforening er vi i tæt dialog med vores udtagningskonsulent Karen Thomasen, med Struer og Holstebro Kommuner samt Naturstyrelsen.
Nu er værktøjer og muligheder på plads – så lad os sammen gøre en indsats for at nå målene!


 

Generalforsamling: Vi bor jo faktisk i et smørhul


Tak for det store fremmøde til generalforsamlingen i Holstebro Struer Landboforening den 15. marts 2023. Generalforsamlingen er lidt som en eksamen for bestyrelsen, hvor medlemmerne bedømmer indsatsen og hvor vi har dialog om, hvad der rører sig og er vigtigt hos jer.
Vi skal huske på, at vi har det godt i Danmark. Det er faktiske et smørhul. Samtidig er der dog politiske udfordringer, som vi sammen skal begå os bedst muligt i. Og generalforsamlingen er en af de begivenheder, hvor vi både har en debat under selve mødet og en god snak over middagen og ved kaffen.
Så sæt allerede nu X i kalenderen til næste års generalforsamling tirsdag den 19. marts 2024 kl. 18.00.

Bestyrelsen i Holstebro Struer Landboforening har efterfølgende konstitueret sig med genvalg til både Formand Kristian Gade og Næstformand Anders Nørgård.

Samtidig blev Marieke Heeling budt velkommen som nyt medlem af bestyrelsen. Marieke efterfølger Anders Ørts, der efter 14 år i bestyrelsen ikke ønskede genvalg. De øvrige bestyrelsesmedlemmer er: Helge Nielsen, Peter Michael Mikkelsen, Jacob Søndergaard Skals og Robert Lynge Andersen

Læs SAGROS beskrivelse af generalforsamlingen 2023 mv. her

Holstebro Struer Landboforenings årsrapport 2022 kan læses her

___________________________________________________________________________________________________

 

Officiel åbning den 2. maj – tyvstart den 16. april


Landbrugets Oplevelsesplads (LOP) samarbejder med Tvis Mølle Have om et arrangement med fokus på natur, udeliv og jord. Der er også spejdere med pandekager og snobrød, DGI med gå- og cykelture mm. Alle er velkommen søndag den 16. april 2023 kl. 13-16 ved Tvis Mølle.

Årets åbning af Landbrugets Oplevelsesplads finder sted tirsdag den 2. maj 2023 kl. 9-11. Her sætter vi kartofler, griller pølser, kører hestevogn mm. Alle er velkommen på LOP ved Måbjerg Kirke, Holstebro!
Fra 2. maj til 17. oktober 2023 er pladsen åben 24-7 for besøgende!

 


 

Struer Kommune: Nu er det en tradition


Torsdag den 30. marts kl. 18.30 havde Struer Kommune igen inviteret kommunens landmænd til dialog og et solidt måltid med stegt flæsk og persillesovs.
Mødet bød både på orientering fra kommunen og åbenhjertig debat med deltagerne om bl.a. BNBO-aftaler, §3-arealer og multifunktionel anvendelse af jorden.
Det er nu 2. gang mødet afholdes, og som formanden for Teknik-, miljø- og klimaudvalget Marianne Bredal konstaterede: Efter 2 år i træk med stor opbakning, må vi vel kalde det en tradition.
Vi ser frem til invitationen igen til næste år!


 

Nye ejendomsvurderinger af landbrugsejendomme

Vær opmærksom på de korte klagefrister!
Den nye ejendomsvurderingslov ændrer på kriterierne for kategoriseringen af landbrugs- og skovejendomme. Det får den betydning, at nogle ejendomme, der i dag er kategoriseret som landbrugs- og skovejendomme, fremadrettet vil blive kategoriseret som ejerboliger og omvendt.

Kategoriseringen er afgørende for, hvad man skal betale i ejendomsskatter. Laves din land-eller skovejendom om til ejerbolig, kan ejendomsskatten øges væsentligt. Det skyldes at ejerboliger bliver skattemæssigt værdiansættes til markedsprisen, mens landbrugs- og skovejendomme værdiansættes efter særlige regler, der i praksis giver en lavere vurdering.

Læs mere her: https://www.vurdst.dk/nyheder/nu-bliver-det-afklaret-om-ejendomme-er-landbrug-eller-huse-paa-landet/

___________________________________________________________________________________________________

 

Fokus på genanvendelse af plast i landbruget


Landbrug & Fødevarer har sammen med Miljøstyrelsen udarbejdet informationsmateriale, der er det første skridt på vej mod mere plastsortering i landbruget og som kan bidrage til det politiske mål om 50% udsortering af plast til genanvendelse i 2025 og 80% i 2030

Informationsmaterialet er rettet mod alle landmænd, som ønsker at genanvende den plast de bruger i produktionen som f.eks. ensilage- og wrapplast eller som har emballageaffald af plast.

Materialet kan downloades fra Miljøstyrelsen hjemmeside: https://mst.dk/media/250544/mst-guide-til-plastsortering-i-landbruget.pdf


 

Gåseforedrag og dialog om udfordringer og løsninger

 

Naturpark Nissum Fjord inviterer fredag den 14. april 2023 kl. 16.30 til 18.00 til foredrag med gåseforsker Jesper Madsen på Bøvling Naturparkcenter, Fårevej 143, Bøvlingbjerg.

Arrangementet er gratis og er specielt for landmænd. Der vil være oplæg med den nyeste viden og forskning, film og dialog.
Tilmelding til Rebecca på rebecca.nordbo@lemvig.dk

___________________________________________________________________________________________________

 


Formand
Kristian Gade
Tlf. 61 76 84 00
kgadehsl@gmail.com


Politisk rådgiver
Mille Merrild
Tlf. 20484688
mkm@sagro.dk