Nyhedsbrev december 2022

Et uvirkeligt år

 

Endelig fik vi en ny regering, en sammensætning, ikke mange havde forudset i valgkampen.

Jeg har stor forståelse for, at mange af vores medlemmer har svært ved at acceptere det løftebrud, som Moderaterne og Venstre starter den nye folketingssamling med. Jeg håber, at det vi kommer til at se i de kommende måneder, langt opvejer det at få placeret et ansvar i minkskandalen. Sammen med Landbrug & Fødevarer vil vi gøre alt for at sikre, at klimabeslutninger bliver truffet på et oplyst grundlag, og ikke den udokumenterede overbudspolitik vi var vidne til i valgkampen.

På mange måder har 2022 været et uvirkeligt år, hvor den frygtelige krig i Ukraine har ødelagt livet for mange, som vi har tætte bånd til. Tak til jer der beredvilligt stillede boliger til rådighed for de mange flygtninge.

Den ulykkelige krig har været med til at drive energi-, transport- og fødevarepriser på himmelflugt. For mælkeproducenterne og planteavlere har 2022 været et godt år. Desværre har griseproducenterne ikke oplevet det samme, da afregningspriserne ikke har haft stigninger, der kan kompensere for de høje priser på korn og protein.

Jeg ønsker at 2023 bliver et fredeligt år, hvor vi sammen kan udarbejde en klog plan for klimatiltag og have mange fælles aktiviteter med vores medlemmer.


 

Lækage er ikke noget man spiser

 

Nej det er ikke en kage man kan spise. Det er en betegnelse der bliver brugt, når forringelse af produktionsvilkår betyder, at produktionen flytter ud af landet – ofte til steder hvor produktionen er langt mindre effektiv.

Den 22. november havde vi indbudt formanden for Landbrug & Fødevarer Søren Søndergaard og seniorrådgiver ved KU Henning Otte Hansen til dialogmøde, hvor lækage og udflytning af arbejdspladser blev nævnt mange gange. Det blev en aften, hvor Anders Søgaard fra Axelborg var med til at sikre stor spørgelyst og en god debat.


 

Møde med fokus på klimaplaner og landbrugets klimaredskaber

 

I Holstebro Struer Landboforening arbejder vi konstruktivt sammen med kommunerne om udarbejdelse af deres klimahandleplaner.
Ved et medlemsarrangementet den 14. december 2022, i samarbejde med Holstebro Kommune og Food & BioCluster, fik vi en kort information om nogle af de håndtag som vi i erhvervet har, for at reducere CO2-belastningen. SEGES har udviklet ESGreen Tool, der gør det muligt at opgøre belastningen på hver enkelt bedrift. Det kan også vise, hvad de enkelte klimatiltag, kan betyde for CO2-regnskabet.
Udtag af lavbundsjorde har størst klima-effekt. Og her må vi arbejde sammen om at finde de bedst egnede lokale områder. Ifølge Landbrugsaftalen skal der i Danmark vådgøres 55.500 ha og ekstensiveres 38.000 ha med randarealer.


 

Vedligehold af vandløb

 

Sammen med Holstebro og Struer Kommuner vil vi først i det nye år indbyde alle lodsejere, der har arealer, der udleder til offentlige vandløb. Vi planlægger at holde en aften for hver kommune. Det er vores mål med møderne, at I som lodsejere kan få en generel information om, hvilke forpligtigelser, der gælder for de forskellige vandløb. Møderne er tænkt som dialogmøder, hvor lodsejere, efter en generel orientering, kan sættes sig sammen og drøfte hvad der er vigtigt for netop jeres vandløb. Vi vil afslutte møderne med at sammenskrive de evt. udfordringer, der er for et givet vandløb. Skrivelsen vil blive sendt til kommunen, som herefter sørger for at regulativer for de pågældende vandløb overholdes.


 

PFAS – er du pålagt begrænsninger?

Vi oplever desværre at kvægbrugere ikke kan slagte deres dyr, hvis de har gået i områder med PFAS-forurening. De nye GDPR -regler gør, at vi som landboforening ikke kan få oplyst, hvis nogle af vores medlemmer kommer i klemme. Vi vil derfor opfordre dig, der har udfordringer med PFAS, til at give os et kald, så vi kan støtte op om din situation.


 

Reducer din topskat via 30%-ordningen for selvstændige

 

Landbrug & Fødevarer annoncerer i samarbejde med Velliv i LandbrugsMedierne for muligheden for at reducere sin topskat via 30%-ordningen for selvstændige.

Læs mere her

 


 

Klimadag i Aulum den 31. januar 2023

Den onsdag den 31. januar 2023 kl. 16-21 afholder vi i fællesskab med SEGES Innovation Landbrugets Klimadag. Her vil være masser af inspiration og konkret vejledning i forhold til, hvordan du kan arbejde med at sænke klimaaftrykket på din bedrift. Der vil være rig mulighed for at netværke med dine kollegaer i området og få personlig sparring hos din kendte rådgiver.

Du kan læse hele programmet og tilmelde dig her.


 

Kom til Nytårskur den 6. januar 2023 kl. 13 til 15.30

Vi starter det nye års aktiviteter festligt op med en Nytårskur. Vi får besøg af både Thomas Danielsen, der lige er udnævnt til trafikminister og Søren Gade der er udnævnt til folketingets formand. Der bliver indlæg ved formand, Kristian Gade om årets gang i Holstebro Struer Landboforening, indlæg om regeringsdannelsen fra Thomas Danielsen og en dialog med Søren Gade og Thomas Danielsen omkring den aktuelle politiske situation og de kommende opgaver på Christiansborg.
Der er naturligvis også bobler, lidt godt at spise og tid til hygge.
Se invitationen her

Tak for en fantastisk opbakning til foreningen fra jer medlemmer

Rigtig godt nytår!


Formand
Kristian Gade
Tlf. 61 76 84 00
kgadehsl@gmail.com


Politisk rådgiver
Dorte Stopper
Tlf. 40 15 76 28
dst@sagro.dk