Nyhedsbrev juli 2022

God sommer!

 

Det har været en begivenhedsrig uge med minkkommissions rapport og Landsskuet.

Minkkommissionen kom med deres rapport, og ministrene holdt endnu et pressemøde. Selvom rapporten konkluderer, at det var klart ulovligt at myndighederne og regeringen beordrede alle mink aflivet, og selvom 10 embedsmænd får særdeleles hård kritik, så er det endnu uvist, hvilke følger det får. Sagen er slet ikke slut endnu, hverken for regeringen eller de mange minkavlere, som fik frataget deres levebrød. 

Landsskuet 2022 er nu vel afviklet. Land og by møder igen hinanden på Dyrskuepladsen i Herning, og i SAGRO og ejerforeningernes stand var der besøg af både kunder og medlemmer. Søren Søndergaard kiggede forbi VIP-teltet, og fortalte om de aktuelle politiske emner, herunder grøn skattereform og CAP.

Trods flere store begivenheder samme weekend med Landsstævnet i gymnastik og Tour de France i Danmark var det en fornøjelse at se mennesker, dyr og maskiner præsenteret på fineste vis. 
Tak for besøget. Vi ses i 2023.

Høringssvar til Vandområdeplaner 2021-2025 er indsendt i samarbejde med de omkringliggende foreninger for hovedvandområdet Nissum Fjord. Vi har fokus på bl.a. årstidsvariation, vandskifte og slusepraksis, som vi ikke mener indgår i tilstrækkelig grad i modelberegningerne. Vi anbefaler stærkt, at Vandplanerne får lokal forankring og at der sættes økonomiske midler af til yderligere forskning. Du kan læse vores høringssvar her.

Grøn skattereform for energi og industri er nu landet, mens forhandlingerne om CO2e afgift for landbruget og de biologiske processer kommer til efteråret. Første del af aftalen berører dog også landbrugserhvervet ved at dieselolien bliver mere end 1 kr. dyrere pr. liter end i dag. En urimelig afgift, da der ikke er alternative drivmidler til traktorerne endnu. Borgmestre og lokale folketingskandidater skal kende konsekvenserne ved en evt. CO2e-afgift på de biologiske processer, som vil have enorme økonomiske og beskæftigelsesmæssige konsekvenser i landdistrikterne.    

Der er nok at tage fat på politisk! Vi kæmper videre for dansk landbrug!

God høst og god sommer til alle!


 

 

Sommermøde på Ausumgård

 

Årets sommermøde for medlemmerne foregik på Ausumgaard, der åbnede dørene for 116 deltagere på dagen, der alle, efter en spændende rundvisning med orientering, blev bespist med grillkød leveret fra Ausumgaard.

Det var et hyggeligt og fagligt sommer-arrangement for medlemmer af Holstebro Struer Landboforening med familie. Tak til Ausumgaard for et godt samarbejde til gavn for foreningens medlemmer!


            

 

Planteaften på Ytteborg

 

Mere end 200 deltagere mødte op til Planteaften på Ytteborg den 14. juni 2022.

Programmet indeholdt bl.a. demonstration af, hvordan man kan kortlægge sin mark ved hjælp af en drone, som man bagefter kan bruge til præcisionssprøjtning. Der var orientering om den meget udbredte vinterhvedesort Pondus, og hvad den har af fordele og ulemper. Der blev talt om biochar-kulstoflagring og jordforbedring. Vedrørende sikkerhed viste TBS Holstebro hvor hurtigt og nemt det er at få testet bremserne på sin traktor. Endelig kunne man blive klogere på, hvordan fremtiden ser ud for produktion af proteinafgrøder til konsum. Og den er – kort fortalt – meget lys.

Aftenen blev rundet af med socialt samvær, da aftenens hovedsponsor, Vestjyllands Andel, bød på grillede pølser samt øl og vand.

Læs hele historien her.


 

Bedriftsbesøg hos Dalgaard Mælkeproduktion

 

SAGRO Kvæg, Holstebro Struer Landboforening og LandboUngdom indbød til bedriftsbesøget hos Dalgaard Mælkeproduktion ved Osvald og Christian Dalgaard.

Omkring 70 personer deltog i arrangementet som bød på markvandring og staldbesigtigelse med fremvisning af fantastisk flotte produktionsforhold og tilhørende imponerende produktionstal. SAGRO’s rådgivere orienterede om bedriftens produktionsforhold og kom med gode råd og ideer undervejs. Herefter var der nyt fra den politiske front fra Kristian Gade – formand for Holstebro Struer Landboforening og mad fra grillen serveret af LandboUngdom.


Tak til Dalgaard Mælkeproduktion for at åbne dørene til deres flotte og interessante produktionsforhold på denne herlige sommeraften!


 

Landbrugets Oplevelsesplads

 

Sammen med en stor gruppe af frivillige landmænd har HSL etableret Landbrugets Oplevelsesplads ved Måbjerg kirke for alle børn i Holstebro og Struer Kommuner. Der er opstillet borde og bænke, så institutioner og private børnefamilier kan lave en lille udflugt til Oplevelsespladsen, som blev åbnet for offentligheden ved en indvielse i både sol og regn den 11. maj 2022 med deltagelse af mere end 250 besøgende.

Pladsen er dagligt åben for alle, og bemandet hver tirsdag i maj og juni – og derefter igen i august og dele af september. Siden åbningen har der hver tirsdag været 80 – 100 besøgende – og det tegner til at blive en stor succes! Som en voksen besøgende fra en institution udtrykker det: ”Det er helt fantastisk. Vi elsker at komme og se alle jeres dyr – og vi har været der med børnene hver tirsdag siden I åbnede den 11. maj”.

Foreningens medlemmer opfordres også til selv at besøge Landbrugets Oplevelsesplads.

Alle er velkomne til at kigge forbi til et besøg og en snak med personalet hver tirsdag fra kl. 09.00!

Holstebro Struer Landboforening er taknemmelige for den indsats som de frivillige landmænd bidrager med til etablering, drift, vedligehold og fremvisning af Landbrugets Oplevelsesplads. I skal have tak for jeres indsats!


 

 

Høringssvar til Vandområdeplanerne

 

Vandområdeplaner har været i 6 måneders høring og Holstebro Struer Landboforening har, i samarbejde med naboforeningerne, indsendt høringssvar om Nissum Fjord og oplandet til Nissum Fjord – i alt et opland på 100.000 ha.

Til brug ved dette arbejde er SEGES blevet anmodet om at udarbejde forskellige analyser for Nissum Fjord som bl.a. er blevet anvendt til udarbejdelsen af det fremsendte høringssvar fra HSL. Høringssvaret finder du her.

Hovedpointerne i høringssvaret er de særlige forhold, der er med slusedriften og vandets saltindhold, som ikke indgår tilstrækkeligt i de nuværende planer. Vi ønsker mere lokalt funderede planer i partnerskaber med andre interessenter og meget mere faktuel viden om fjorden og vejen mod bedre "økologisk tilstand", før landbruget pålægges yderligere tiltag på dyrkningsfladen.


 

Markvanding gavner klimaet

 

Du vil i den næste tid møde ovenstående banner i landbrugslandet, som fortæller om markvandingens gavnlige effekt på klimaet og CO2-udledningen.

Foreningerne bag Task Force Markvand vil signalere til de forbi-kørende at markvanding giver bedre udbytter og dermed mindre klimaaftryk på høstet enhed. Korte animationsfilm på Facebook viser ligeledes nødvendighed af vanding på udbytterne i vores områder, og hvordan markvand oftest hentes fra de øvre grundvandsmagasiner end vores drikkevand.


 

Har du din BNBO-aftale på plads?

 

Lodsejere med en boring til almen vandforsyning (hovedsageligt vandværksboring) på deres jord, står overfor at kunne indgå frivillige aftaler om pesticidfri drift i BNBO. Aftalen skal indgås mellem lodsejer og vandværk, men kommunen skal godkende indholdet i aftalen. Som hjælp til at lette processen har SEGES Innovation i samarbejde med Danske Vandværker og DANVA udarbejdet skabeloner til aftale- og deklarationstekster. Teksterne kan bruges til at sikre, at der indgås en fair aftale for alle partnerne. Har du brug for teksten, så tøv ikke med at kontakte Villy J. Larsen på e-mail vjl@sagro.dk eller mobil 20 23 85 49.

De frivillige aftaler skal være indgået inden udgangen af 2022, så hvis vandværket endnu ikke har rettet henvendelse til dig, så er her en opfordring til selv at være opsøgende på at få lavet en frivillig aftale. Fra 2023 vil der blive indført generelle regler med forventeligt mindre attraktive kompensationer til følge. De generelle kompensationer forventes at stille lodsejeren mindre fordelagtigt i forhold til de muligheder der er ved at indgå en frivillig aftale.

Holstebro Kommune har entreret med NIRAS, som afholder møder med de enkelte vandværker og lodsejere. HSL har deltaget i flere af disse møder, og planlægger at lave orienteringsmøde for vandværker og lodsejere på tilsvarende vis i Struer Kommune i samarbejde med kommunen.


 

 

Gratis tjek af dine lavbundsjorde

 

Foreningerne bag SAGRO har besluttet at give en hjælpende hånd til igangsættelse af flere lavbundsprojekter. Der er behov for hurtig handling nu på frivillige kollektive virkemidler. Der er forskellige puljer, som kan ansøges, og det kan være vanskeligt at få overblik over, om der er potentiale på din ejendom.

Derfor kan du nu som medlem får en gratis screening af dine arealer.

Udfyld denne formular og du vil blive kontaktet af en rådgiver: https://www.sagro.dk/faa-et-tjek-af-lavbundsjord-kun-for-medlemmer

Tilbuddet gælder "først til mølle" og så længe "lager haves".


 

Invitation til Naturnationalparken den 2. august kl. 19.00!

 

Kom og vær med når vi inviterer til en spændende aftentur, hvor det faglige forenes med det sociale!

Turen arrangeres i samarbejde mellem Naturstyrelsen Vestjylland og Holstebro Struer Landboforening. Naturstyrelsen Vestjylland vil vise os området og orientere om konceptet omkring drift af Naturnationalparken.

Medlemmer af alle SAGROs ejerforeninger og deres familier er velkomne til at tilmelde sig og deltage i dette arrangement. Deltagelse er gratis.

Arrangementet er tirsdag den 2. august 2022 kl. 19.00 – 21.00

Vi mødes ved Fuglsang Bro.
Kør til Vind Kirke, Råstedvej 2, 7500 Holstebro – herfra køres ad Fuglsangvej over Vind Hede til Fuglsang Bro.
Der anvises parkering på Nordsiden af Lilleåen.

På en 2-3 km lang vandretur vil medarbejdere fra Naturstyrelsen Vestjylland fortælle om den kommende Naturnationalpark Stråsø.

Egen medbragt mad og drikke spises undervejs.

Tilmelding senest torsdag den 28. juli 2022 kl. 12.00 

 


 

Kontante medlemsfordele

 

 

Som medlem af en landboforening har du nu mulighed for at opnå ekstra gode priser i L&F Fordelshoppen. 

Brugernavn og adgangskode er vedhæftet i mailen med dette nyhedsbrev.

Medlemmer kan få rabat på mange forskellige ting, som forsikringer, arbejdstøj, briller, hoteller og oplevelser.

Listen opdateres jævnligt og du finder alle dine medlemsfordelene her.


 


Formand
Kristian Gade
Tlf. 61 76 84 00
kgadehsl@gmail.com


Politisk chef
Ulla Bækman
Tlf. 40 40 14 66
ubh@sagro.dk