Nyhedsbrev oktober 2022

God høst og høje priser – på det meste

 

Vi lever i en forunderlig verden, hvor vi har haft en fantastisk høst, gode priser på mælk og oksekød, mens prisen på grisekød er i bund.

Priserne på foder, gødning og planteværn følger med opad og med udsigten til mangel på energi – her kan vi komme i en situation, hvor nogle af vores virksomheder må indstille produktionen. Det vil kun forværre en i forvejen kritisk forsyningssituation.
Samtidig kan landbrugets bidrag i den cirkulære økonomi og den grønne omstilling vise sig også at give endnu større værdi i den fremtidige forsyning med energi.


 

Roser til borgerkontakten

Børn i tæt kontakt med dyrene ved Åbent Landbrug

 

Borgerkontakten er med til at skabe viden og interesse for landbruget. Og i år har Holstebro Struer Landboforening været specielt aktive med den udadvendte kontakt.
Landbrugets Oplevelsesplads ved Måbjerg Kirke i Holstebro har været åbent fra maj måned. Der er fri adgang, men tirsdag i efterårsferien tages dyrene hjem og pladsen lukkes efter en forrygende sæson med aktiviteter og arrangementer. HSL understøtter med et lille bidrag, men den store succes kan vi takke de frivillige for.
Det gælder også for skoletjenesten og de landmænd, der igen og igen tager imod børn på deres bedrifter. De bidrager til viden og oplevelser, der er vigtige for børnene og for vores landbrug.

2022 har også budt på arrangementer, hvor HSL bl.a. lige har gennemført Åbent Landbrug den 3. søndag i september, hvor Annette og Claus Buchave på Kvolsgård hurtigt trådte til, da høje titterværdier for salmonella i sidste øjeblik spændte ben for det planlagte arrangement på Handbjerg Hovgård.
Fire gårde havde rundvisninger i forbindelse med Åbent Landbrug – og det var alle nogle af dem, der også tager en tørn med skoletjenesten.
HSL sender hermed en stor tak til de aktive medlemmer for indsatsen!


 

Majsdag hos Lars Bonde

Kloge konsulenter ud i majs

 

Igen i år var Holstebro Struer Landboforening sammen med SAGRO arrangør og vært ved Majsdag. Her blev der givet en grundig orientering om sortsvalg, dyrkning og ikke mindst det optimale høsttidspunkt. Efter turen rundt til de forskellige sortsforsøg var der tid til at studere nyeste teknik, der bruges når gyllen skal placeres forud for såning af majs. Forsøgsresultater med forskellige former for udlægning af gylle blev gennemgået. Resultaterne viser større udbytter ved placeret gylle.

Dagen sluttede med indlæg af Henning Gade fra DLG, som orienterede om forsyningssituationen for gødning og majs. LU's feldtkøkken sikrede, at ingen gik sulten hjem fra arrangementet.


 

Open By Night i Struer

Enkelt - noget halm og korn, så er kontakten skabt

 

Endnu en hyggelig eftermiddag og aften, da vi promoverede landbruget ved Open By Night i Struer den 30. september. Det er ikke de store forberedelser – vi medbringer traileren fra L&F, hvor børnene laver små halmballer og maler korn. Samtidig får vi en god snak med den voksne generation, og får skabt god forståelse for vores erhverv.


 

Vi tager initiativ, og sætter landbrugets fremtid på programmet

Søren Søndergaard og Henning Otte Hansen gæster Nupark den 22. november

 

Du kan allerede nu sætte X i kalenderen, når vi inviterer til dialog med L&F's formand, Søren Søndergaard, og forsker ved KU, Hans Otte Hansen, den 22. november 2022. Der er mulighed for at få perspektiv på landbrugets udfordringer og muligheder i en direkte dialog med Søren og Henning Otte, der har det som dagligt virkefelt.
Og vi skal sætte flere X'er. Forud for det kommende folketingsvalg vil vi trække folketingspolitikere til Holstebro til debat, hvor der specielt vil være fokus på erhvervslivets udfordringer. Der er af gode grunde ikke dato og tid på arrangementet, men vi er klar med invitationerne, så snart der trykkes på knappen af statsministeren. Arrangementet arrangeres i samarbejde med L&F, Nordea og Holstebro ErhvervsForum.


 

Vores jord og det våde element

Saugstrup Å – hvordan skal den kunne aflede vand med så meget grøde

 

I forbindelse med Landbrugsaftalen har vi kollektive forpligtelser omkring udtag af lavbunds- og vådområder. Selvom der er masser af forhindringer og administrativt bøvl, vil vi understøtte en fair proces, der gavner klimaet. Vi er i gang med en drejebog for, hvordan vi lokalt bidrager mest konstruktivt og klogt i processen omkring udtagning af jord til mini-, våd- og lavbundsprojekter. Vi arbejder tæt sammen med lodsejere ved åer og lavbundsområder, med Karen Thomasen fra SAGRO samt med kommunerne og Naturstyrelsen i vores område.

Gennemsyn af BNBO aftaler
Noget tyder på, at vandforsyningsselskaberne i Holstebro og Struer Kommuner nu begynder at udsende udkast til kompensationsaftaler for de arealer, der er udpeget til Borings Nære Beskyttelses Områder – BNBO. Fra Landboforeningen håber vi, at aftalerne kan være indgået på frivillig basis inden udgangen af 2022.

Fra Holstebro Struer Landboforening vil vi tilbyde at gennemgå alle udkast til aftaler. Hvis aftalerne mod forventning ikke lever op til det, vi anser for en fair og rimelig aftale, deltager vi gerne i møde med det pågældende vandforsyningsselskab og deres eventuelle rådgivere. Har du behov for hjælp, kontakt Dorte Storper på tlf. 40 15 76 28.


 

Smil – et nyt medlemstilbud

 

Ny tandforsikring med op til 80 % dækning af dine, familiens og medarbejdernes tandlægeregning. 

L&F har indgået et samarbejde med Dansk Tandforsikring om et attraktivt tandforsikringsprodukt, som alle medlemmer og medlemsvirksomheder kan tegne.

Den samlede præmie er fuldt fradragsberettiget for virksomheden. Medarbejderne bliver beskattet af præmien, mens alle udbetalinger fra forsikringen er skattefri. Forsikringen dækker behandlinger med op til 80 %.

Se mere om det nye medlemstilbud her.


 

Kontakt vores nye foreningssekretær

Dorte er klar til at servicere jer medlemmer

 

Niels Kristian Fruergaard tager endnu en tørn på tre måneder for at hjælpe det politiske sekretariat videre efter Ulla Bækman valgte at opsige sin stilling.

Fra 1. september 2022 er vores nye sekretær Dorte Storper. I er velkomne til at kontakte Dorte på mail: dst@sagro.dk eller mobil 40 15 76 28


 


Formand
Kristian Gade
Tlf. 61 76 84 00
kgadehsl@gmail.com


Politisk rådgiver
Dorte Storper
Tlf. 40 15 76 28
dst@sagro.dk