Nyhedsbrev november 2022

Kristian Gades refleksioner efter Delegeretmødet

Efter et folketingsvalg med overbudspolitik om CO2-reduktion, må vi reagere med viden og handlinger. Det blev på Delegeretmødet gjort helt klart, at en høj CO2 afgift/skat på de biologiske processer vil være dræbende for vores erhverv. Samtidig skal Christiansborg Politikere aldrig være i tvivl om, at vi vil den grønne omstilling som aftalt i Landbrugspakken.
Der er behov for, at der udvises respekt for tiden, det tager at udvikle de nye værktøjer der skal til - og at det er en nødvendighed, at vi som samfund betragter det som en fælles udviklingsopgave.
Det var samtidigt et Delegeretmøde med en reminder til alle inklusive politikere om, at verden er global, og at vi i Danmark er privilegeret med mulighed for at producere fødevarer til en stigende verdensbefolkning. Vi skal tage del i den globale dagsorden og have fokus på måden vi håndterer klimaudfordringerne. Vi er jo allerede godt i gang med udtagning af lavbundsjord, vådområder, biogas, fodertilsætning osv.


 

Genvalg til formand og næstformand i Landbrug & Fødevarer

På Delegeretmødet den 9. og 10. november 2022 blev formand Søren Søndergaard og næstformand Thor Gunnar Kofoed genvalgt. Formand for Holstebro Struer Landboforening Kristian Gade blev valgt til Forretningsudvalget og vores næstformand Anders Nørgaard blev valgt til Sektorbestyrelsen for Økonomi og Virksomhedsledelse


 

Anders Ørts blev hædret

Anders Ørts vandt Samfundsprisen 2022

 

Roserne regnede ned over Anders Ørts, der på Delegeretmødet modtog Samfundsprisen 2022 og stående bifald fra deltagerne på Delegeretmødet.
Christian Degn, journalist og formand for juryen udtalte "På min egen blok stod stikordene: rørende, kobler by og land og planter mere end blomster. Med alt det du planter omkring dig, vil jeg tillade mig at kalde dig for en blomst. Endda den smukkeste af dem alle i år. For du har plantet så meget for andre – og i andres sjæl, at du er noget større. Nemlig en ildsjæl!”
Prisvinderen var beæret over at være indstillet til og vinde prisen. Men det var vigtigt for Anders at understrege, at æren ikke er til ham alene: -Vi er en hel hær i Holstebro-Struer Landboforening, der arbejder med samfundskontakt. Se video her: https://www.facebook.com/LandbrugFoedevarer/videos/2274611746050392/ 


 

HUSK Planteavlsmøde onsdag den 16. november 2022 kl. 19 i Nupark, Holstebro

Landbrug og Fødevarer inviterer til planteavlsmøde og du kan tilmelde dig straks på: https://www.tilmeld.dk/regionalemoeder2022?utm_source=LF.dk&utm_medium=event&utm_content=Tilmelding&utm_campaign=Regionalemoeder2022


 

Højaktuelt medlemsmøde med Søren Søndergaard og Henning Otte Hansen

 

Hvad betyder valget og de globale tendenser for vores landbrug?
Ved et dialogmøde tirsdag den 22. november 2022 kl. 19 i Nupark vil Formand for L&F, Søren Søndergaard og Henning Otte Hansen fra Københavns Universitet stiller skarp på de politiske og økonomiske udfordringer.
Der er plads til både indlæg og dialog – og naturligvis æblekage til kaffen.
Tilmeld dig her: https://www.sagro.dk/arrangementer/holstebro-dialogmoede-om-landbruget-i-fremtiden 


 

Alan Lunde vinder ærespris for sit arbejde med Måbjerg Biogas

Fredag den 11. november 2022 holdt Holstebro ErhvervsForum Erhvervsdag og Awardshow med uddeling af erhvervskulturpriser 2022.
Alan Lunde vandt Æresprisen, der gives til en lokal person, der har haft en bemærkelsesværdig, stor og positiv indvirkning på erhvervsudviklingen i Holstebro Kommune.
Årets storjury har desuden lagt vægt på, at prisen går til en person, der har gjort en kæmpe forskel uden at tænke i egen vinding.
Juryen valgte Alan Lunde som modtager af dette års ærespris for hans store ideer, ihærdige lobbyarbejde og ikke mindst fodarbejde for at skabe Maabjerg BioEnergy. Det skete i en periode, hvor der ikke i lovgivningen var plads til at oprette sådanne anlæg.
Alan arbejdede sammen med bl.a. Jørgen Udby, daværende klimaminister Connie Hedegaard, Søren Gade, Anne Grethe Holmgaard og lokale politikere. Nogle af dem lægger i dag navn til de blanke tankbiler, som transporter gylle til og fra anlægget. En idé som i øvrigt også var Alans.

Måbjerg Bioenergi er ikke kun lokalt enestående, men har vist vejen nationalt som en trædesten til fremtidens energi og grøn omstilling.
Se video her: https://www.youtube.com/watch?v=J3uuF0m6D0c 


 

Fuld sal til valgmøde

Stor interesse fra medlemmer, folketingskandidater og pressen da Holstebro Struer Landboforening sammen med Nordea, L&F, og Holstebro Erhvervsforum holdt møde forud for valget. Sammen med Peter Kjeldbjerg, der faciliterede debatten, sørgede de mange landmænd fra Holstebro Struer Landboforening for at alle partier blev udfordret på holdninger til landbrugspolitikken.

Vi er parat til at arbejde i Kystvandråd Nissum Fjord

Holstebro Kommune har ansøgt om at få del de 13. mio.kr. der er afsat i landbrugsaftalen til lokalt funderede analyser i de danske kystvande.
Vi har i foreningen skubbet på for at få en ansøgning afsted og har tidligere givet høringssvar og gennem SEGES indhentet facts om forholdene i Nissum Fjord. Nu krydser vi fingre for at Nissum Fjord får andel i de 13 mio. og at Kystvandrådet bliver etableret. Formand Kristian Gade og politisk rådgiver Dorte Storper er parate til at indgå i arbejdet med kystvandrådet.

4% brak skal ikke eksporteres til Vestjylland

EU og Folketinget har vedtaget, at fra 1. januar 2023 skal der udlægges minimum 4 % af omdriftsarealer i brak for at øge biodiversiteten. Vi har i Holstebro Struer Landboforening sammen med Landbrug & Fødevarer argumenteret mod denne ordning – indtil videre uden resultat.
Uanset hvor tåbelig denne ordning er, vil manglende ny udlagte brakarealer medføre træk i EU-udbetalingerne.
Vi oplever i disse dage en interesse fra landmænd udenfor vores område, der ønsker at leje arealer til brak. Det kan være fristende med disse tilbud på fjernbrak, men det er ikke med til at øge biodiversiteten, der hvor de dyrker deres primære landbrug. Udlejer vi jorden ud til fjernbrak, kan det være svært at se, hvordan vi skal kunne fastholde vores husdyrproduktion og fastholde arbejdspladserne i vores område. Forhåbentlig kan vi selv kan styre disse uhensigtsmæssigheder, så vi ikke skal være årsag til, at der igangsættes bureaukratiske grænser, som kun vil medføre endnu mere kontrol.

Møde om Klimaløsninger i landbruget

Der er stort fokus på landbrugets udledning af CO2 og det er oplagt at kigge på nye trends og teknologier, der kan give konkrete løsningsmuligheder. Vi vil på dette arrangement have særligt fokus på hvordan klimavenlig produktion også kan være en god forretning.
Møde afholdes sammen med Food&BioCluster og Holstebro Kommune onsdag den 14. december 2022 kl. 14 til 17.30 i Nupark.
Program og tilmelding: https://foodbiocluster.dk/events/vis-aktiviteter?PID=46207&itemId=Events:38494

Laks, skarv og bæver - er der plads til dem alle tre i den danske natur?

Medlemmer fra Holstebro Struer Landboforening er inviteret med, når Habitat holder møde den 23. november 2022 kl. 18 i Plexus, Idom
Du kan læses mere og bestille billetter her: https://www.habitat.nu/arrangementer?fbclid=IwAR3YfPB3kE_wbO1oVRh0BoXhmxm7GR8Rn-L_2Z2b0citU2wiI_xn3K1w0MU


Formand
Kristian Gade
Tlf. 61 76 84 00
kgadehsl@gmail.com


Politisk rådgiver
Dorte Stopper
Tlf. 40 15 76 28
dst@sagro.dk