Nyhedsbrev Oktober 2023

Vi vil udviklingen - men det skal give mening!

 

Kære medlemmer af Holstebro Struer Landboforening,

Efter en travl sommer og høsten i hus, kigger vi nu ind i det mørkere og koldere efterår. Efteråret i år byder ikke kun på koldere tider men forhåbentlig også svar på det alle vi danske landmænd går og venter på: Skal landbruget betale en CO2 afgift og hvordan vil en sådan afgift komme til at se ud? Alt i mediebilledet tyder på, at Svarer-rapporten som forventeligt er på trapperne, vil indeholde en afgift på de biologiske processer og det vil være altødelæggende for vores erhverv hvis vi pålægges en sådan afgift. De danske landmænd viser igen og igen at de er omstillingsparate og fokuseret på at gøre en indsats for klimaet, men hvor skal pengene komme fra til at udvikle vores grønne tiltag hvis vi pålægges endnu en tung afgift? Holdningen er klar herfra – vi vil udviklingen og klimaet men det skal give mening økonomisk for de enkelte landmænd ellers så findes de danske landmænd ikke om 30 år!

Og mens vi venter på at blive klogere på en eventuel CO2 afgift, så kommer der her lidt om de seneste og kommende aktiviteter i Holstebro Struer Landboforening:


 

Fantastisk dag på Åbent Landbrug hos mælkeproducenterne Lene og Bjarne Gravesen i Linde

 

I år blev Åbent Landbrug hos Lene og Bjarne Gravesen i Linde en bragende succes med næsten 1400 besøgende. Stalddørene var som altid åbne for både store og små, der fik mulighed for at komme helt tæt på et moderne dansk landbrug.

 

Besøgende kunne opleve en række sjove aktiviteter, herunder at lede efter karameller i en korncontainer, tage kørekort i pedaltraktor, klappe en kalv, lære om biogas, få en tur på marken i traktor og vogn samt kravle op i de imponerende landbrugsmaskiner. Som noget nyt i år stod Langhøj Fitness for forplejningen, og ingen gæster måtte gå sultne derfra. Grillen var tændt, og der blev serveret varme pølser, samt en overflod af forskellige kager.

Vi synes at Åbent Landbrug er en fantastisk mulighed for at forstå og værdsætte det hårde arbejde, der går ind i at drive et moderne dansk landbrug, og dagen var en glimrende lejlighed for folk i alle aldre til at lære mere om landbrugsdrift.


 

Lug ud i Lovgivningen

 

Fødevareminister Jacob Jensen har igangsat en kampagne for at forenkle og klargøre reglerne inden for Fødevareministeriets område. Han opfordrer derfor alle, der berøres af disse regler i praksis, til at komme med konkrete forslag til, hvordan reglerne kan gøres mere enkle at overholde eller eventuelt helt afskaffes. Dette er en fantastisk mulighed for os som landmænd til at påvirke lovgivningen og sikre, at den er forståelig og rimelig. Jacob Jensen skriver følgende: ”Jeg er allerede efter et halvt år i ministerstolen stødt på flere regler, der undrer mig. Danmark er f.eks. det eneste land i EU, der har krav til, at æg skal stå på køl i supermarkedet. Og så har vi et krav om, at alle landmænd skal omlægge fire pct. af deres omdriftsareal til natur, hvilket også gælder 4 pct. af deres drivhuse på arealerne. Vi har regler, der kan virke unødigt bøvlede eller spænder ben ude i virkeligheden i forhold til de formål, vi gerne vil opnå. Derfor starter jeg nu regelforenklingsprojektet Lug ud i lovgivningen, som bl.a. skal give alle muligheden for at byde ind med eksempler på regler, der virker unødigt bøvlede. Målet er klart: Det skal gøres lettere at være landmand, fisker og fødevareproducent i Danmark.”

Vi synes, at det er et fantastisk initiativ og opfordrer alle til at benytte sig af muligheden for at forenkle vores liv som fødevareproducenter. Meld en regel eller send dine bemærkninger til lugud@fvm.dk


 

Open by Night er også samfundskontakt

 

Bestyrelsen i Holstebro Struer Landboforening har igen i år deltaget i sensommerens Open by Night arrangementer i både Holstebro den 1. september og Struer d. 29. oktober. Det var et par aftener fyldt med masser af besøgende og gode samtaler. Børnene havde mulighed for at opleve en kæmpe traktor midt på Store Torv i Holstebro og lige foran rådhuset i Struer og kunne endda deltage i aktiviteter som at male mel og lave mikro halmballer. Det er en høj prioritet for bestyrelsen, at vi styrker båndene med vores omkringliggende samfund som landmænd og derfor er disse arrangementer også altid noget vi gerne deltager i.


 

Bedriftsbesøg med Struer Kommune om klimaløsninger i landbruget

 

I starten af september havde vi fornøjelsen af at byde borgmesteren, medlemmer af Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget samt ansatte i teknik- og miljøforvaltningen i Struer Kommune velkommen til et bedriftsbesøg hos griseproducent Robert Lynge Andersen. Vi drøftede, hvordan dansk landbrug i dag arbejder på at gøre fødevareproduktionen mere klimavenlig og de udfordringer, landmændene møder, når de implementerer nye klimatiltag. De inviterede blev også budt på en rundtur på gården og Robert Lynge Andersen fik mulighed for at fortælle om helt konkrete tiltag han har sat i gang på sin ejendom, blandt andet udtagning af lavbundsjord og hyppig gylleudslusning. Initiativer som begge er en del af indsatsen for at opnå et bedre CO2 regnskab på bedriften.

Det var en værdifuld dialog og et godt besøg, der hjalp med at fremme forståelsen for vores indsats for en bæredygtig fremtid. Vi siger tak til Struer kommune for at møde stærkt op og for at ønske dialogen om et partnerskab indenfor klima i landbruget.


 

Kampen om jorden er et større fokus end nogensinde

Bestyrelsen i Holstebro Struer Landboforening har besluttet at sætte et større fokus på spørgsmålet om hvad jorden skal bruges til i vores landsdel. Der er stor efterspørgsel på jord og derfor også agerjord i Danmark både til naturomlæggelse, skovrejsning, landbrug og vedvarende energi. Vi har derfor gjort arealanvendelse til en af vores strategiske fokusområder og vores mål er at bidrage til at skabe en mere helhedsorienteret tilgang til, hvordan vores begrænsede jordressourcer kan udnyttes bedst muligt. Dette omfatter at tage højde for at landbrug, naturomlæggelse og vedvarende energiproduktion kan eksistere side om side og skabe værdi for vores samfund men stadig undgå at god agerjord bliver taget ud af drift. Vi ønsker derfor at sætte større fokus på dette for vores medlemmer og vi håber at kunne bidrage til at landmænd, kommunerne og andre interessenter kan træffe beslutninger om arealanvendelse på et mere velinformeret grundlag. Dette vil også være et mål for vores arbejde i 2024.


 

Sæt kryds i kalenderen:

Vores årlige nytårskur bliver afholdt fredag d. 5. januar kl. 13.00 i Nupark, Holstebro, så sæt kryds i kalenderen allerede nu og kom og vær med, når vi fejrer det nye år sammen i landboforeningen.

 

 

Med venlig hilsen,

 

Kristian Gade

Formand, Holstebro Struer Landboforening


 


Formand
Kristian Gade
Tlf. 61768400
kgadehsl@gmail.com


Politisk rådgiver
Mille Merrild
Tlf. 20484688
mkm@sagro.dk