Generalforsamling

I 2020 er generalforsamling den 17. juni kl. 10

Årets generalforsamlingen afvikles udendørs i Sir Lyngbjerg Plantage.

Vi håber at forsamlingsforbuddet er lempet på det tidspunkt.

Alternativ afvikles generalforsamlingen elektronisk samme dato.