Generalforsamling

Generalforsamlingen 2021 er udskudt grundet corona

Vi håber at kunne mødes senere på året til årets generalforsamlingen udendørs i Sir Lyngbjerg Plantage.

Vi håber at forsamlingsforbuddet er lempet på det tidspunkt.

Dato er endnu ikke fastlagt.